klin stabilizacyjny

Klin stabilizacyjny

Klin stabilizacyjny

Specjalnie przetworzony element z wełny mineralnej o dopasowanych wymiarach zgodnych ze specyfikacją Klienta. IZO-TECH umożliwia produkcję i przetwarzanie niestandardowych elementów, które są dedykowane do sytemu kominowego.