granulat

Granulat

Granulat

Granulat z wełny to włókna skalnej wełny mineralnej, którym podczas procesu technologicznego nie nadano konkretnej formy. Wełna przeznaczona jest do izolacji powierzchni lub przestrzeni trudnych do wypełnienia innymi wyrobami.