Dystrybucja - wszystkie produkty

Rockwool 800

Rockwool 800

Rockwool

ROCKWOOL 800 jest to niepalna izolacja z wełny mineralnej produkowana w postaci gotowych otulin na rury. Przeznaczona jest do izolowania rurociągów grzewczych, ciepłowniczych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych. Dzięki bardzo dobrym parametrom technicznym stanowi skuteczną barierę przeciw kondensacji pary wodnej. Wysoką trwałość izolacji gwarantuje zewnętrzna okładzina za wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej.