Conlit Plus

Conlit Plus
Rockwool

CONLIT PLUS to płyty izolacyjne wchodzące w skład całego Systemu Conlit Plus. Wyprodukowane są z twardej wełny mineralnej, wzbogaconej cząsteczkami wodorotlenku magnezu, który przyczynia się do poprawy właściwości ogniochronnych tej izolacji. Dzięki temu możliwe było zredukowanie i ujednolicenie grubości płyt izolacyjnych do 60 mm niezależnie od wymaganej klasy odporności ogniowej. Płyty Conlit Plus od strony zewnętrznej pokryte są folią aluminiową. 

Płyty z Systemu Conlit Plus wykorzystywane są do tworzenia zabezpieczeń ogniochronnych przewodów i kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających o klasie odporności do 120 minut. W naszej ofercie posiadamy dwa rodzaje płyt:

  • CONLIT PLUS 60 ALU  - gwarantują zabezpieczenie przewodów w klasach odporności ogniowej do EIS 60
  • CONLIT PLUS 120 ALU - gwarantują zabezpieczenie przewodów w klasach odporności ogniowej do EIS 120.